Процедури по същество за одит на салдата в други банки, на инструментите, използвани на паричния пазар, на ценните книжа, държани за търгуване и други финансови активи


Процедурите по същество представляват детайлни тестове и аналитични процедури, които са извършени с цел да се получат доказателства на одита, така, че да бъдат открити съществените неточности...
 

Регулиране на независимия финансов одит


Одиторската проверка не е насочена само към осъществяване на счетоводството на предприятието и ръководителя на тази дейност, както не рядко се смята. Одиторът проверява всички страни от дейността и състоянието на предприятието...
 

Интегрирана рамка за вътрешен контрол coso – дефиниция за вътрешен контрол


Вътрешни контроли в практически всички бизнес и публични организации. Тази рамка за първи път дава ясна и конкретно определена дефиниция за вътрешен контрол, която практически може да се използва от всяка организация(фирма)...
 

Характеристика на съвременния вътрешен одит – дефиниция, стандарти


Той се определя като дейност, която се характеризира със своята независимост и обективност, добавя стойност и подпомага дейността на организацията при постигане на целите й, чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход...
 

Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия


С разработването на професионални изисквания към одиторската практика на международно равнище се занимават няколко организации. Водещо място сред тях заема Международна федерация на счетоводителите(МФС)...
 

Одит


Тестове по Одит на Финансовите отчети за специалност "Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия" (СОНП) към СА "Д.А.Ценов" - Свищов...
 

Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент, план и програма за одит и одиторски доклад


По своята същност одиторският контрол е вид контрол, който притежава специфични характеристики, различаващи го от познатите видове (вътрешен, външен, ведомствен, извънведомствен, механизиран, автоматизиран и т.н. ). Одиторският контрол е независима...
 

Одит


Лекция по Одит, предназначен за студенти в направление Икономика...
 

Система за вътрешен одит в публичния сектор


Организацията на държавния финансов контрол е на три равнища. Първото е чрез системите за финансово управление и контрол, чрез които се реализира предварителния контрол /двоен подпис/ като вътрешен на организацията контрол....
1 2 3 4 5 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент