Вътрешен контрол

08 яну 2017
·
12
·
2,797
·
22
·
37
·
2

Съвременният вътрешен одит започва своето развитие от 1940г. Дотогава вътрешните одитори за помощници на фирмите, като основните им задължения са свързани предимно с подпомагане на външните одитори...
 

Манипулиране на финансовите отчети и отговорност на одитора

06 дек 2010
·
2
·
557
·
25
·
36

Манипулиране на финансовите отчети и отговорност на одитора основни схеми при манипулиране на финансовите отчети включват: издаване на фиктивни приходи – проявяват се като надвишаване на приходите в бюджета...
 

Регулиране на независимия финансов одит


Одиторската проверка не е насочена само към осъществяване на счетоводството на предприятието и ръководителя на тази дейност, както не рядко се смята. Одиторът проверява всички страни от дейността и състоянието на предприятието...
 

Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия


С разработването на професионални изисквания към одиторската практика на международно равнище се занимават няколко организации. Водещо място сред тях заема Международна федерация на счетоводителите(МФС)...
 

Характеристика на одиторско писмо за поемане на одиторски ангажимент, план и програма за одит и одиторски доклад


По своята същност одиторският контрол е вид контрол, който притежава специфични характеристики, различаващи го от познатите видове (вътрешен, външен, ведомствен, извънведомствен, механизиран, автоматизиран и т.н. ). Одиторският контрол е независима...
 

Независим финансов одит


Одитът се появява и става все по-търсен в края на XIX век във връзка със защита интересите на собствениците (акционерите), които са собственици с притежаваните от тях акции, но не участват в оперативното управление на търговските дружества...
 

Регулиране на НФО в България


Законът за независим финансов одит е приет от Народното събрание на 9 ноември 2001г. Публикуван е в Държавен вестник на 23 ноември 2001г. и влиза в сила от 1 януари 2002г. Това е вторият специален закон в тази област след ЗИЗЕС от 1931г...
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит


Вътрешният одит като дейност организира информационния поток, който се движи йерархично нагоре, за да се гарантира, че ръководството на една организация получава адекватна информация, която му позволява да ръководи компанията към постигане на целите й...
 

Цел, характер и обхват на дейностите по планирането на одита на финансови отчети


Планиране на действията преди тяхното извършване се налага във всички сфери на човешката дейност. Сложността на предприятието, юридическата му форма, търговската среда и други фактори ще окажат определено влияние върху характера на планирането на одита...
 

Доклад от вътрешен одит


Как се оформя документ за вътрешен одит и какво трябва да съдържа...
1 2 3 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент