Лекции по вътрешен контрол и вътрешен одит

26 май 2013
·
21
·
11,700
·
158
·
194
·
2

Същност на контрола като управленска функция. Механистичен подход в контрола. Поведенчески подход в контрола. Управленска контролна система - същност, видове, терминология. Вътрешен контрол – същност, характеристика, етапи...
 

Одитинг

12 май 2016
·
16
·
6,851
·
31
·
1

Материалът включва полезни лекции по дисциплината Одитинг в УНСС...
 

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита


Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим експерт събира, анализира и оценява информация, поддаваща се на количествена и качествена оценка, с цел да се изрази независимо мнение относно степента на съответствие...
 

Институционални характеристики на Сметната палата

25 авг 2015
·
9
·
2,195
·
16
·
20
·
1

Сметната палата на Република България извършва независим одит на бюджета и на други публични средства, с който гарантира общественото доверие при разходването на средствата и допринася за осигуряване на стабилно финансово управление в страната...
 

Контрол и одит pro

05 ное 2015
·
22
·
8,283
·
65
·
5.00 лв.

Възникване - те датират от 15-ти век и развитието им се свързва с развитието на търговията и то главно в Горно Италианските държави. Контролът и одитът показват тясна връзка в историческото си развитие...
 

Одиторски документи


В процеса на одита одиторът получава голям обем информация и я използва с цел да добие одиторски доказателства, които да му помогнат да изрази мнение за одиторските отчети...
 

Одитинг

02 окт 2010
·
25
·
7,306
·
120

Функциите и задачите на СПЕ са свързани с прилагането на Професионално-етичния кодекс. ИДЕС в България е приел като свой Професионално-етичния кодекс на Международната Федерация на Счетоводителите (МФС)...
 

Етапи на одита


Етапи на одита - подготовка на одита, планиране, провеждане, приключване...
 

Планиране на одита и оценка на риска


Както стратегията, така и планът трябва да бъдат документирани. Обобщаването на одиторската стратегия става под формата на меморандум. За разработването на одитния план, могат да бъдат използвани стандартни одиторски програми...
 

Одиторинг

26 фев 2011
·
2
·
563
·
23
·
27

Одиторското доказателство е цялата информация събрана оценена и използвана от одитора при достигането на изводите, при които се формира одиторското мнение...
1 2 3 4 5 » 7

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Одитинг
Лекции
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Предназначение

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...