Провеждане на одит на човешките ресурси. Оценка на мотивацията на персонала и изграждане на мотивационни схеми

03 авг 2020
·
17
·
1,470
·
16
·
24
·
1

Одитът на човешките ресурси е нова об­ласт на знанието, която се свързва с контро­лиране на параметрите на качеството на този ресурс и възможностите за тяхното постоянно подобряване в съответствие с потребностите на организацията...
 

Корупция при обществените поръчки

02 мар 2020
·
14
·
939
·
17
·
32
·
1

Презентацията представя основните моменти при корупцията при обществените поръчки и част от нормативната база. Има някои примери и „червени флагове“, които ни насочват, че е възможно да има корупция при дадена обществена поръчка...
 

Обществени поръчки на Министерството на външните работи

25 яну 2020
·
13
·
1,173
·
2
·
3
·
1

Министерството на външните работи е държавна институция в България с ранг на министерство, която подпомага Президента на България при формулирането и провеждането на външна политика на България по отношение на...
 

Типология на предприятията

06 мар 2011
·
12
·
226
·
21
·
69

Форма на собственост (произход на капитала) на предприятията. Големина на предприятията. Жизнен цикъл на предприятията. Степен на самостоятелност на предприятията. Производствена самостоятелност на предприятията. Икономическо предназначение...
 

Системи за управление на качеството


Сертификация – оценка на способността на организацията да удовлетвори изискванията на клиентите, на нормативните актове, приложими към продукта и собствените изисквания на организацията...
 

Международен одиторски стандарт (МОС800)

09 яну 2021
·
10
·
354

Одиторски доклади при ангажименти със специално предназначение МОС800...
 

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

05 яну 2012
·
67
·
3,010
·
61

Нормативна рамка. Присъщи стандарти. Структуриране на вътрешния одит в организацията. Взаимодействие на вътрешния одит с други организации...
 

Одиторът. Роля, отговорност и квалификация


Основна задача на одитора е да предостави на клиента достоверна информация за това, до каква степен се изпълняват критериите на одита. Всички заключения трябва да се базират на обективни доказателства...
 

Одит в условията на компютърни информационни системи


Средата на КИС се определя в Международните одиторски стандарт 401 "Одит в компютърна информационна среда" както следва: За целите на Международните одиторски стандарти, средата на КИС съществува, когато компютър от какъвто и да било вид или размер се.
1 2 3 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент