Вътрешен одит на "Нестле България" АД

21 мар 2021
·
15
·
2,496
·
2
·
2
·
2

Системата за вътрешен контрол е уникална за всяка организация. Компаниите и техните и техните потребности от одит се различават според отрасъла, в който оперират големината на бизнеса, организационната култура и философия...
 

Възникване на одита


Одитът възниква в дълбока древност, а исторически той може да бъде проследен като отделни контролни дейности в Египет, Месопотамия и т.н. Развитие получава в Средните векове в Европа, където е съществувала практика за потвърждаване правилността...
 

Проверка на приходите и разходите

19 май 2009
·
10
·
1,609
·
241
·
358

Как се извършва одитна проверка на приходите и разходите в дружеството...
 

Одиторски извадки


Същност на одиторската извадка. Методи на одиторска извадка...
 

Характеристика на съвременния вътрешен одит – дефиниция, стандарти


Той се определя като дейност, която се характеризира със своята независимост и обективност, добавя стойност и подпомага дейността на организацията при постигане на целите й, чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход...
 

Общи принципи за осъществяване на одита


Общите принципи на одита са ръководните положения при осъществяване на одиторската дейност. Следователно те имат основополагащо значение за реализация на подходите при извършването на одита...
 

Процедури по същество за одита на портфейлни инвестиции, на инвестиции на дъщерни и асоциирани предприятия, на предоставени кредити и на сметки на вложители

16 май 2012
·
13
·
2,756
·
37
·
69

При разработването на одиторски процедури одиторът определя подходящи средства за избор на обекти за тестове, така че да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства за постигане на целите на одиторските процедури...
 

Състояние и тенденции в развитието на независимия финансов одит

02 сеп 2012
·
8
·
1,435
·
76
·
74

За студенти в СА "Д. Ценов". Проследява цялостното развитие на Одита и на дейността по контрола във фирмата като цяло. Започва с кратко описание на стопанския и финансов контрол във фирмата. Описани са дейностите по процеса на одитиране във фирмата....
 

Процедури на одиторските извадки


Процедурите на одиторските извадки се извършват в четири етапа:o състав на извадкатаo подбор на извадкатаo тестване (т.е. извършване на одитни процедури )o оценка...
 

Възникване и развитие на одита


Възниква още в древна месопотамия. Идва от латинския корем аудио. 1294 – в кралския указ се споменава думата одит...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент