Интегрирана рамка за вътрешен контрол coso – дефиниция за вътрешен контрол


Вътрешни контроли в практически всички бизнес и публични организации. Тази рамка за първи път дава ясна и конкретно определена дефиниция за вътрешен контрол, която практически може да се използва от всяка организация(фирма)...
 

Нормативно регулиране на одита и на одиторската професия


С разработването на професионални изисквания към одиторската практика на международно равнище се занимават няколко организации. Водещо място сред тях заема Международна федерация на счетоводителите(МФС)...
 

Одиторска документация

10 яну 2012
·
6
·
1,890
·
74
·
105

Целта на международните одиторски стандарти (МОС) е да установят стандарти и да осигурят насоки по отношение на одиторската документация. Възможно е определени закони или разпоредби също да въвеждат допълнителни изисквания към документацията...
 

Вътрешен контрол и вътрешен одит


Вътрешният одит като дейност организира информационния поток, който се движи йерархично нагоре, за да се гарантира, че ръководството на една организация получава адекватна информация, която му позволява да ръководи компанията към постигане на целите й...
 

Тест по финансов одит


Тест за проверка на знанията преди изпита по финансов одит в НБУ - София. Всички въпроси са с един верен отговор.
 

Етапът на заключителна проверка


Етапът на заключителната проверка при осъществяване на одита включва - Оценка на приложимостта на концепцията за действащо предприятие. Сравнителни данни. Последващи събития след датата на финансовия отчет. Изявление на ръководството...
 

Проверка на паричните средства - одиторска програма


Одиторска програма за проверка на паричните средства...
 

Оценка на съществеността в одита


Доклад (есе) по Независим финансов одит. Информацията се смята за съществена, ако нейното пропускане или провеждащо представяне би повлияло на стопанските решения на потребителите, взети въз основа на финансовите отчети...
 

Процедури за оценка на риска

09 фев 2016
·
6
·
1,983
·
10
·
15

Процедури за оценка на риска, свързан с измамите. Извадков подход в одита. Одиторска документация или работни книжа на одитора Цел на НФО...
 

Етични принципи в одита

24 фев 2016
·
6
·
1,501
·
11
·
25

Етични принципи в одита, учебен материал, подходящ за студенти от УНСС...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент