Използване на извадка при одита

25 окт 2009
·
4
·
895
·
83
·
24

Втората характеристика на счетоводните данни от общ интерес за одитора е левовата стойност / или левовата грешка в / на група от сделки или крайни салда...
 

Одиторски извадки


Същност на одиторската извадка. Методи на одиторска извадка...
 

Одиторски процедури при проверка на дългосрочните и краткосрочни задължения


Цел на проверката: класификация - краткосрочни и дългосрочни. Цел на проверката: представяне и оповестяване - сравнение на информацията от предходния период и анализ на съответните отклонения...
 

Одит - пищов


Характеристика на одита като процес - етапи на одитния процес. Видове...
 

Рамка на вътрешния одит- дефиниция, стандарти


Съобразно установените правила и закони. ”като практическа дейност одитът се осъществява от компетентни в счетоводството, финансовия контрол и финансовото право лица, наречени одитори...
 

Тест по международни одиторски стандарти


Тест по международни одиторски стандарти за студенти, които изучават одиторски стандарти...
 

Бюджетни ограничения

28 окт 2011
·
4
·
1,148
·
15
·
22

Бюджетни ограничения на одита в публичния сектор и тяхното значение за икономиката...
 

Поемане на одиторски ангажимент


Според Закона за независимия финансов одит одитът може да се осъществи по няколко начина: - пряко – като физическо лице, чрез участие в специализирано одиторско предприятие, чрез предприятие на регистриран одитор...
 

Тест по одитинг

25 мар 2012
·
4
·
779
·
1

Одитът е систематичен процес за обективно събиране и оценяване на доказателства с цел да се изрази мнение по твърдения за икономически или други събития. – Одитът изобщо...
 

Тест по одитинг

27 мар 2012
·
4
·
785
·
1

Цел на аналитичните процедури при провеждане на одита е: а) оценка на риска от съществени неточности отклонения и несъответствия; б) разкриване на съществени неточности, отклонения и несъответствия...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент