Одит на проектни дейности pro

04 сеп 2013
·
62
·
12,631
·
5
·
304
·
100.00 лв.

Управлението на проекти става все повече необходимост на съвременната пазарна конюнктура, които карат организациите във всички сектори на икономиката да осъществяват сериозни промени - в планирането, производствените технологии и др....
 

Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел pro


Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се определи не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените положителни или отрицателни резултати...
 

Вътрешен одит pro


През последните години вътрешният одит все повече се утвръждава като независима контролна функция във всяка организация...
 

Създаване и управление на функцията вътрешен одит pro


Конкуренцията и динамично развиващата се икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите фактори в бизнеса на всяка компания...
 

Създаване и управление на функцията вътрешен одит pro

25 сеп 2014
·
74
·
23,504
·
7
·
143
·
10.00 лв.

През последните години вътрешният одит все повече се утвърждава като независима контролна функция във всяка организация. Конкуренцията и динамично развиващата се икономическа среда налагат необходимостта да се идентифицират своевременно рисковите...
 

Методологически проблеми при осъществяване на одитна дейност на Сметната палата pro

29 сеп 2014
·
63
·
16,737
·
8
·
85
·
7.00 лв.

Целта е да се дадат на база анализа на методологическите проблеми при одита на Сметната палата, основни насоки и препоръки на работа във Висшите институционални контролни структури в България, в това число и на Сметната палата...
 

Тест по одитинг - пищов

13 окт 2014
·
24
·
6,470
·
113
·
147

Въпроси за самоподготовка и освобождаване по дисциплината одитинг в УНСС....
 

Финансов одит pro


В настоящото изложение обект на одитиране ще бъдат финансовите отчети на едно предприятие. Най-общо казано целта е да се направи анализ на признаването, измерването...
 

Приложение нивото на съществеността в одитора pro


Да разгледаме най-важните за разбиране искания на нормативни актове, особености на приложението на нивото на съществеността в одита...
 

Одит на финансовите отчети на банки. Планиране на одита. Вътрешен контрол. Извършване на процедури по същество. Издаване на доклади върху финансовите отчети pro


В настоящата курсова работа ще бъде представена същността и последователността на одитния процес по примера на ПроКредит Банк АД. За разработване на темата са използвани материали и отчети от сайта на банката...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент