Одит на проектни дейности pro

04 сеп 2013
·
62
·
12,631
·
4
·
287
·
100.00 лв.

Управлението на проекти става все повече необходимост на съвременната пазарна конюнктура, които карат организациите във всички сектори на икономиката да осъществяват сериозни промени - в планирането, производствените технологии и др....
 

Програма за извършване на одиторски процедури pro

23 авг 2015
·
14
·
2,250
·
3
·
15.00 лв.

Изискване на копия от регистрацията на капитала, решения на общото събрание, устав, решение на органите на управление. Подробен анализ на движението на капитала относно неговото намаление във връзка със възникналото задължение към основният акционер...
 

Одиторска извадка pro


Същност на одита, одиторска извадка, процедури при одиторска извадка, популация, техники за провеждане на извадката. Приложение на извадката в одитния процес. Влияние на одиторския риск, съществеността и одиторските очаквания върху извадката...
 

Основи на одита pro

20 сеп 2015
·
61
·
23,825
·
1
·
93
·
20.00 лв.

През последните години в речника на редица теоретици и практици масово навлезе понятието "одит" и неговото производно "одитинг". То се съдържа и в наименованията на различни международни институции – международната организация на върховните одитни...
 

Контрол и одит pro

05 ное 2015
·
22
·
8,283
·
44
·
5.00 лв.

Възникване - те датират от 15-ти век и развитието им се свързва с развитието на търговията и то главно в Горно Италианските държави. Контролът и одитът показват тясна връзка в историческото си развитие...
 

Отговорности на одитора за разкриване на измами във финансовите отчети pro

05 юли 2016
·
61
·
16,894
·
2
·
34
·
30.00 лв.

Теза на изследване е, че отговорността на одитора е тясно свързана с достоверността на финансовата информация. Правилното изпълнение функциите на одитора са предпоставка за откриване и своевременно предотвратяване на финансови измами в организациите...
 

Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети pro

06 юли 2016
·
20
·
5,355
·
2
·
19
·
15.00 лв.

Характеристики на измамата. Отговорности на лицата, натоварени с общо управление и на ръководството. Отговорности на одитора. Процедури за оценка на риска...
 

Одиторска програма


Одиторска програма за проверка по същество на парични средства...
 

Одиторски доклад - същност и структура на реален практически пример за финансов одит pro

19 юли 2017
·
15
·
1,560
·
11
·
10.00 лв.

В настоящата курсова работа бъде представен одиторски доклад на "Софарма" АД. Ще се изяснят неговата структура и съдържание, като с това се цели да се направи една обща оценка за състоянието на организацията и евентуалните нередности в нейната дейност..
 

Одити на финансови отчети на банки. Планиране на одита. Вътрешен контрол. Извършване на процедури по същество. Издаване на доклади върху финансовите отчети pro

19 юли 2017
·
20
·
3,920
·
7
·
15.00 лв.

Развитието на пазарната икономика до голяма степен се дължи на реализацията на потенциала на кредитните отношения. Има нови финансови транзакции, като банките създават нови финансови инструменти...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Одитинг с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент